เติมทักษะปลดล็อคความคิด สู่ชีวิตที่ออกแบบได้

เมื่อโลกในปัจจุบันหมุนเร็วกว่าที่เคย
ทักษะแบบไหนที่งานยุคใหม่กำลังมองหา?
ต้องคิดอย่างไรถึงจะพาชีวิตคุณไปได้ไกลกว่า?

ถีงเวลาอัพเดทสกิล ตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงไปพร้อมกับเรา…

KMUTT จับมือ SEAC (เอสอีเอซี) เดินหน้าสร้างการเรียนที่ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน แต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

มุ่งผลิต ‘คนคุณภาพ’ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานไทยและภูมิภาค ปั้นหลักสูตรร่วมกันผสานความเชี่ยวชาญด้านทักษะ Hard Skills และ Hyper-Relevant Skillsพร้อมทั้งผนวกกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ YourNextU ของ SEAC นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ครอบคลุมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร และนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิได้ และกลับมาเรียนเพิ่มได้เรื่อยๆ เรียนซ้ำได้ตามต้องการเป็น Lifetime University คือ มหาวิทยาลัยเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สิ่งที่นักศึกษา มจธ. จะได้เรียนรู้กับ YourNextU by SEAC ในเทอมนี้

Email: helpme@yournextu.com
LINE Official: @yournextu
Tel: 061-420-5959