วางแผนการใช้เวลาให้มีค่าทุกนาที

นักพฤติกรรมศาสตร์ยืนยันกันมาหลายสิบปีว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตัวเองนั้นคือ ‘เวลา’ เมื่อบวกเข้ากับวินัยและความคิดสร้างสรรค์แล้วย่อมให้ผลลัพธ์เชิงบวกแบบที่เราอาจไม่คาดฝันเลยทีเดียว

สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ปิดกั้น เรียนได้ไม่อั้นจะซ้ำกี่รอบก็ได้

พูดคุยกับคุณอ้น โศภิสร์ จากความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ Lifelong Learning Community สู่การเรียนเพื่อพัฒนาและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง อะไรเป็นแรงผลักดันให้คุณอ้นเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง

Surviving and Thriving Your Business in Difficult Times

ในสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ คงไม่ใช่ธุรกิจที่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่คือธุรกิจที่นำโดยหัวหน้าทีมที่กล้าและพร้อมจะต่อสู้ สามารถปรับตัว มองเห็นโอกาสจากวิกฤตนี้เพื่อให้ธุรกิจรอดและคนในทีมก็รอดด้วยเช่นกัน

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต

พูดคุยกับคุณกระแต สุรัชดาเกี่ยวกับการเรียน Virtual Classroom ในช่วงที่เธอต้องทำงานแบบมีระยะห่างทางสังคม และมุมมองด้านการเรียนรู้ที่ต่างจากสายงานเดิมของตัวเอง

Data 101 : Business Applications

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่เราไม่สามารถควมคุมได้ มีหนึ่งสิ่งที่เราควบคุมได้คือ วิธีการแสดงออก วิธีการตอบสนองของตัวเราเอง เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดอย่างถูกวิธี วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม..

สำรวจคลังความรู้ให้คุณอ่านเองได้แบบเพลินๆ

Frontline คืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยิน – Frontline เป็นเหมือนคลังความรู้ของ YourNextU ที่สมาชิกสามารถเข้าไปค้นหา ดาวน์โหลดเอกสาร หรือเปิดวิดิโอทบทวนบทเรียนได้ตามอัธยาศัย

การเรียนรู้บนความแตกต่าง เสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร

พูดคุยกับอาจารย์ปุ๋ย ดร. เพชรรัตน์ โล้วิชากรติกุล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และสมาชิก YourNextU เรื่องราวการปรับตัวหลังโควิด-19 และแรงบันดาลใจในการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

Mastering Your Emotional Intelligence

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่เราไม่สามารถควมคุมได้ มีหนึ่งสิ่งที่เราควบคุมได้คือ วิธีการแสดงออก วิธีการตอบสนองของตัวเราเอง เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดอย่างถูกวิธี วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม..