Stress Management and Emotional Intelligence

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่เราไม่สามารถควมคุมได้ มีหนึ่งสิ่งที่เราควบคุมได้คือ วิธีการแสดงออก วิธีการตอบสนองของตัวเราเอง เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดอย่างถูกวิธี

Communication and Presentation

เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกฝนทักษะการพูด การถ่ายทอดความคิดและการนำเสนองาน ด้วยการเข้าใจหลักจิตวิทยาในการสื่อสารที่ถูกต้อง

Data and Technology

Internet of Things (IOT) ความปลอดภัยทางข้อมูล การสื่อสารแบบ 5G และการสร้างวัฒนธรรมการขับเคลื่อนในองค์กรด้วยข้อมูล สิ่งเหล่านี้คืออะไร เปิดมุมมองเรื่องการใช้งานดาต้าในยุคปัจจุบันเพื่ออัพเกรดตัวเองให้ทันไปพร้อมกับโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง

Sustainability and Business

สร้างธุรกิจอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และจะทำธุรกิจแบบไหนที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม เมื่อความยั่งยืนไม่ได้จำกัดแค่การทำธุรกิจสีเขียว แต่รวมถึงภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกระทบต่อเนื่องถึงกัน

Design Thinking

ทำไมองค์กรใหญ่ๆ ถึงเลือกที่จะใช้ Design Thinking ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้รวดเร็วและก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ แค่สอนสมองเราให้เรียนเป็น

เมื่อการเรียนรู้ท่ามกลางสภาวะปัจจุบัน ทำให้เราต้องพึ่งตัวเองมากขึ้น คนที่ไม่ใช่เด็กหน้าห้องและตั้งใจเรียนตลอดเวลา จะเตรียมตัวยังไงให้พร้อมเปิดรับบทเรียนใหม่ๆ ใครๆ ก็สามารถฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ แค่สอนสมองเราให้เรียนให้เป็นด้วยเทคนิค Learning How to Learn ฝึกสมองให้เรียนให้เป็น

20 คอร์สออนไลน์ยอดฮิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

อัพสกิลสำหรับคนที่ชอบเรียนด้วยตัวเอง ตอบคำถาม เก็บแต้มไปเรื่อยๆ กับออนไลน์คลาส สั้นๆ กระชับ เข้าใจง่าย แค่ 5 – 10 นาที / บทเรียน หรือหลักสูตรแบบยาวเรียนนานหน่อย แต่ได้ใบประกาศนียบัตรด้วย