Digital Marketing

ทุกวันนี้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารมากมายจากช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเชียลมีเดีย แต่จะมีสักกี่คอนเทนต์ที่จะดึงดูดให้ผู้คนสนใจ อยากมีส่วนร่วม และโน้มน้าวให้เขาเหล่านั้นซื้อสินค้าของคุณในที่สุด

Agility

โปรเจกต์เล็กใหญ่สำเร็จได้เร็วขึ้น ด้วยหลักการจัดการงานแบบ Agile แนวคิดการจัดการงานที่เน้นการทำงานเป็นทีมเล็กๆ มีการวางแผนระยะสั้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานในเวลาอันรวดเร็ว สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่อยู่ที่คนในทีมและการสื่อสาร

Mindset and Positive Thinking

เก่งแค่ไหน ก็ไม่สำคัญเท่ามี mindset ที่ดี ที่ช่วยต่อยอดความเก่งไปได้อีกไกล ออกจากกรอบความคิดเดิมของตัวเองให้คุณเติบโตมากขึ้น ด้วยการปรับ Mindset ของตัวเอง เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของตัวเองอีกครั้ง

Leadership and Coaching

อยากเป็นหัวหน้าที่ดี เป็นหัวหน้าที่น้องรัก เป็นหัวหน้าที่น้องเต็มใจทำงานให้ ต้องเริ่มต้นอย่างไร ภาวะผู้นำคือทักษะจำเป็น เพราะการเป็นคนเก่งในงาน ไม่ได้รับประกันว่า คุณคือคนเก่งด้านคน

Project Management

การบริหารโครงการไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการและทำงานให้เสร็จเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดการผู้คนที่เกี่ยวข้องและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ

Stress Management and Emotional Intelligence

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่เราไม่สามารถควมคุมได้ มีหนึ่งสิ่งที่เราควบคุมได้คือ วิธีการแสดงออก วิธีการตอบสนองของตัวเราเอง เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์และความเครียดอย่างถูกวิธี

Communication and Presentation

เพิ่มความมั่นใจด้วยการฝึกฝนทักษะการพูด การถ่ายทอดความคิดและการนำเสนองาน ด้วยการเข้าใจหลักจิตวิทยาในการสื่อสารที่ถูกต้อง

Data and Technology

Internet of Things (IOT) ความปลอดภัยทางข้อมูล การสื่อสารแบบ 5G และการสร้างวัฒนธรรมการขับเคลื่อนในองค์กรด้วยข้อมูล สิ่งเหล่านี้คืออะไร เปิดมุมมองเรื่องการใช้งานดาต้าในยุคปัจจุบันเพื่ออัพเกรดตัวเองให้ทันไปพร้อมกับโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง

Sustainability and Business

สร้างธุรกิจอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และจะทำธุรกิจแบบไหนที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม เมื่อความยั่งยืนไม่ได้จำกัดแค่การทำธุรกิจสีเขียว แต่รวมถึงภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกระทบต่อเนื่องถึงกัน

Design Thinking

ทำไมองค์กรใหญ่ๆ ถึงเลือกที่จะใช้ Design Thinking ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้รวดเร็วและก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา